Certificatul Energetic

 
 

Certificatul de performanta energetica al apartamentului

Certificat  energetic apartament

Certificatul de performanta energetica al cladirii

Certificat energetic cladire

 

Certificatul de performanta energetica a cladirii, eliberat de catre un auditor energetic, este un document tehnic care are caracter informativ si care atesta performanta energetica a unei cladiri, necesitatea sa aparand in contextul preocuparii pentru o mai buna gestionare a resurselor naturale la nivel global si cu predilectie la nivelul Uniunii Europene. Valabil 10 ani de la data emiterii, se elaboreaza cu respectarea legislatiei in vigoare pentru cladirile din categoriile prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 372/2005 (locuinte unifamiliale, blocuri de locuinte, birouri, cladiri de invatamant, spitale, hoteluri si restaurante, sali de sport, cladiri pentru servicii de comert si alte tipuri de cladiri consumatoare), care se construiesc, sunt vandute sau inchiriate. Certificatul este eliberat proprietarului, iar proprietarul il pune, dupa caz, la dispozitie potentialului cumparator sau chirias.
Certificatul este insotit de recomandari de reducere a costurilor, prin imbunatatirea performantei energetice a cladirii.

Performanta energetica a cladirii este definita ca fiind energia efectiv consumata sau estimata pentru a raspunde necesitatilor legate de utilizarea normala a cladirii, necesitati care includ in principal: incalzirea, prepararea apei calde de consum, racirea, ventilarea si iluminatul.

Elaborarea certificatului de performanta energetica al cladirii presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
- Evaluarea performantei energetice a cladirii in conditii normale de utilizare, pe baza caracteristicilor reale ale sistemului constructie instalatii aferente (incalzire, preparare / furnizare a apei calde de consum, ventilare si climatizare, iluminat artificial);
- Definirea cladirii de referinta atasata cladirii reale si evaluarea performantei energetice a acesteia;
- Incadrarea in clase de performanta energetica si de mediu a cladirii;
- Notarea din punct de vedere energetic a cladirii;
- Intocmirea certificatului de performanta energetica al cladirii.

Certificatul de performanta energetica contine urmatoarele informatii privind constructia si instalatiile aferente acesteia:
- Date privind evaluarea performantei energetice a cladirii (certificat fata)
- Date privind evaluarea performantei energetice a cladirii (certificat verso):
- Date tehnice privind cladirea si instalatiile aferente acesteia (anexa):
- Notarea din punct de vedere energetic a cladirii analizate si a cladiri de referinta
- Penalizari acordate cladirii certificate